Η Αγάπη μετέχει στις τρεις συστατικές αρχές του ανθρώπου.

Στο Πνεύμα ισορροπεί τη Συνείδηση του ανθρώπου.
Στην Ψυχή δημιουργεί τις μορφές και γονιμοποιεί το μέλλον.
Στο Σώμα, με λεπτή και ευγενική μορφή, διαιωνίζει τα είδη,
το γένος και τη φυλή.

Η Σεβαστή μας Μητέρα Δώρα

(επιστροφή στα εικονομηνύματα)