Η Αγάπη
αποκαλύπτει στον άνθρωπο το σκοπό της ζωής του.
(6ο ΗΘΙΚΟ ΘΕΩΡΗΜΑ – ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ)

Η Αγάπη εκφραζόμενη και στη ζωή του καθενός από εμάς, γίνεται με την άσκηση της ελεημοσύνης προς τους συνανθρώπους μας που υποφέρουν. Είναι η αποκατάσταση της ισορροπίας μέσω του νόμου της αμοιβαιότητας, με απώτερο σκοπό την ευτυχία και ευημερία της ανθρωπότητας. (επιστροφή στα εικονομηνύματα)