6ο ΗΘΙΚΟ ΘΕΩΡΗΜΑ – ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ

Η Αγάπη αποκαλύπτει στον άνθρωπο τον σκοπό της ζωής του.

Η Αγάπη εκφραζόμενη και στη ζωή του καθενός από εμάς, γίνεται με την άσκηση της ελεημοσύνης προς τους συνανθρώπους μας που υποφέρουν.
Είναι η αποκατάσταση της ισορροπίας μέσω του νόμου της αμοιβαιότητας, με απώτερο σκοπό την ευτυχία και ευημερία της ανθρωπότητας.

(πίσω στα εικονομηνύματα)