ΠΛΑΝΗ

“Νοητική παραπλάνηση” είναι η παρέκκλιση του Πνεύματος από την ευθεία, πράγμα που γίνεται όταν το πνεύμα μας σαγηνεύεται από την Υλη και αποπροσανατολίζεται, χάνοντας το σκοπό του, ο οποίος είναι να κατευθύνει τις δύο άλλες υποστάσεις του ανθρώπου (ψυχή, σώμα) ώστε αυτές να ισορροπούν και να εκτελούν τον προορισμό τους.

Αυτή παρέκκλιση, οφείλεται στην μειωμένη συνειδητότητα του ανθρώπου που θα του επέτρεπε να κάνει σωστά τη δουλειά του με τον εαυτό του και να πλανιέται όσο το δυνατόν λιγότερο, εφόσον θα είχε ελεγχθεί το μεγάλο ελάττωμα του εγωισμού, που εμποδίζει τη συνείδηση να πάρει τη θέση που της πρέπει.

“Η Νοητική μας παραπλάνηση” – ΑΓΑΘΟΣ
(Πίσω στα εικονομηνύματα)