ΠΕΡΙ ΕΠΑΝΟΔΟΥ (2ο Μέρος)

• Τι δύναται να προσφέρει – σε αυτή την μεταβατική περίοδο – ο ΚΡΙΝΑΕΤΟΣ;
• Ποια η πνευματική ανάγκη που ιδρύθηκε για να καλύψει;
• Μπορεί η επικυρίαρχοι να έχουν αναπτύξει πάμπολλες μεθόδους χειραγώγησης της ανθρωπότητας, όμως υπάρχει και το Θείο Σχέδιο και οι Πνευματικοί Νόμοι.
• Η Επάνοδος – Το Έργο του ΚΡΙΝΑΕΤΟΥ.

Στη συνέχεια, μπορείτε να παρακολουθήσετε το δεύτερο μέρος της ομιλίας.

Ακολουθεί το κείμενο του δεύτερου μέρους της ομιλίας, για μια δεύτερη ματιά και περαιτέρω μελέτη!

Φίλες και φίλοι, αδελφές και αδελφοί,

Τι έρχεται λοιπόν να προσφέρει στην περίοδο αυτή το Τάγμα, ποια είναι η εύλογη και φανερή ανάγκη για την οποία ιδρύθηκε;

Πιστεύουμε ότι ο Κριναετός προσφέρει ακριβώς τις καινούργιες ηθικές και πνευματικές αξίες, οι οποίες θα αντικαταστήσουν αυτές που περιγράψαμε, που πραγματικά έχουν ξεπεραστεί. Ο καινούργιος τρόπος ζωής και αντίληψης των πραγμάτων που εξαγγέλλει το Τάγμα, είναι βαθύτερος, ρεαλιστικότερος και ταιριάζει στη νοοτροπία των σημερινών ανθρώπων, διότι άπτεται μιας καθαρής λογικής.

Ο Νόμος ζωής πάνω στον οποίο στηρίζεται η ελευθερία του ατόμου και η δημιουργία της προσωπικότητάς του. Η έλλειψη δογματισμού, η σοφία που διαφαίνεται σε κάθε Ταγματικό κείμενο και το βάθρο της αγάπης πάνω στο οποίο στηρίζεται, αποτελούν την εγγύηση της επιτυχίας αλλά και προδίδουν τη καταγωγή του Τάγματος.

Η εύλογη ανάγκη της ίδρυσής του, είναι η πλήρωση ενός κενού, είναι η ισορροπία απέναντι στο χάος, είναι τα θεμέλια ενός καινούργιου κόσμου, αφού ο παλιός καταρρέει και δεν ικανοποιεί κανέναν.

“Το Τάγμα του Κριναετού, δεν ιδρύθηκε από τους Γεννήτορες της Ανθρωπότητας για να κάνει τους ανθρώπους να αναμασήσουν παλιές κουβέντες και να ξαναπεράσουν πάλι από πατημένα μονοπάτια. Ήρθε να βάλει το δάκτυλο πάνω στις άπειρες πληγές από τις οποίες ο άνθρωπος σαν άτομο και σαν ολότητα υποφέρει. Να του τις δείξει, να τις καταλάβει και να τον βοηθήσει να θεραπευτεί από αυτές. Ήρθε να μάθει στον άνθρωπο να ζει σύμφωνα με το Νόμο ζωής που τον διέπει”.

Αυτή είναι η μια όψη της ίδρυσης του Τάγματος του Κριναετού και τώρα ας εξετάσουμε την άλλη όψη, τη μυστική αιτία της ίδρυσής του.
(συνέχεια στο 3ο μέρος της ομιλίας)

Τάγμα του Κρίνου και του Αετού