ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΕΤΟΥ

Το Τάγμα του Κρίνου και του Αετού θεωρεί πρώτιστο καθήκον του να εκθέσει, με λίγα λόγια, σε κάθε ενδιαφερόμενο, προτού αυτός αποφασίσει να ακολουθήσει τη νέα οδό, την οποία Αυτό επαγγέλλεται, τις Αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται η ηθική του Τάγματος, καθώς και τα αμοιβαία καθήκοντα, τα οποία δημιουργούνται με την προσχώρησή του. Κάθε δε σώφρων άνθρωπος οφείλει να γνωρίζει την οδό την οποία πρόκειται να ακολουθήσει προτού εισέλθει σ’ αυτή.

1. Το Τάγμα του Κρίνου και του Αετού θεωρεί την ελευθερία και την ανεξαρτησία του ατόμου ως απαράγραπτα δικαιώματα του ανθρώπου. Γι αυτό η ελευθερία είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο κτίσθηκε το οικοδόμημα του Τάγματος. Με βάση την αρχή αυτή το Τάγμα:

1α. Aφήνει απόλυτη ελευθερία και ανεξαρτησία σ’ όλα τα μέλη του. Θεωρώντας ίσους όλους τους ανθρώπους, χωρίς καμία διάκριση φύλου, φυλής, εθνικότητας ή κοινωνικής τάξης, επιτρέπει στα μέλη του να διατηρούν τις πολιτικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις του και δεν επεμβαίνει στην ατομική ζωή των μελών του.

. Δεν επιτρέπει στα μέλη του, κατά την διάρκεια των εργασιών του, να ασχολούνται με ζητήματα πολιτικής ή θρησκευτικής φύσης ή με μεταφυσικές ή θεοσοφικές δοξασίες, με σκοπό να επηρεάσουν και να προσελκύσουν στις κατευθύνσεις αυτές. Αυτό καταδεικνύει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει και προστατεύει την ελευθερία των μελών του από τυχόν παραβίασή της.

. Δεν επιτρέπει στα μέλη του να επηρεάζουν άλλους προς όφελός του. Ο φανατισμός είναι άρνηση, κακό, καθόσον συνιστά σαφή παραβίαση της ατομικής ελευθερίας.

. Αντιτάσσεται σε κάθε διανοητική, ψυχική ή σωματική υποδούλωση και καλεί επίμονα όλα τα μέλη του να σέβονται την ελευθερία του άλλου. Η βία είναι κακό σε οποιοδήποτε επίπεδο κι αν υπάρχει ή εφαρμόζεται, γιατί είναι η αντίθετη όψη της ελευθερίας, η οποία έχει πρωταρχική θέση στο Τάγμα. Κάθε υποδούλωση πλήττει σοβαρά την ανεξαρτησία της προσωπικότητάς μας, γι’ αυτό και είναι ανεπίτρεπτη στο Τάγμα, το οποίο δεν κάνει κανένα συμβιβασμό ως προς το θέμα της ελευθερίας του ατόμου.

1ε. Κάθε Τιτλούχος του Κριναετού, ο οποίος θα παρεμποδίσει την ελευθερία του άλλου, θα εκπίπτει από το αξίωμά του στο Τάγμα.

2. Το Τάγμα του Κρίνου και του Αετού καλεί τα μέλη του να εκδηλώνουν στη ζωή τους τη χρηστότητα, τη δικαιοσύνη και την ευθύτητα, προκειμένου ν’ αντιπροσωπεύουν επάξια την ηθική στην οποία βασίζεται.

3. Τα μέλη του Κρίνου και του Αετού έχουν ένα μόνο λόγο. Οφείλουν να τον θέτουν πάνω απ’ όλα.

4. Το Τάγμα αναλαμβάνει, με φωτισμένες συμβουλές, να καθοδηγήσει τα μέλη του, για να αναπτύξουν και να εκδηλώσουν την ιδιαίτερη προσωπικότητά τους. Επίσης αναλαμβάνει να εφοδιάσει τα μέλη του με ψυχικά, ηθικά και πνευματικά όπλα, ώστε να καταπολεμούν το κακό για την ευημερία της ολότητας.

5. Θεωρεί ότι οι προλήψεις, οι προκαταλήψεις οι δεισιδαιμονίες, το μυστικό, η κολακεία και η απερίσκεπτη υπόσχεση είναι κοινωνικές συνθήκες, οι οποίες τείνουν να υποδουλώσουν το άτομο ή την ολότητα. Κηρύσσεται ενάντιο των κοινωνικών αυτών ελαττωμάτων και υποδεικνύει στα μέλη του τα μέσα για να απαλλαγούν και να απέχουν απ’ αυτά.

6. Καλεί όλα τα μέλη του ν’ ακολουθούν τίμια και να εφαρμόζουν με αυστηρότητα τους κανονισμούς και νόμους που θεσπίστηκαν για την καλή πορεία και οργάνωσή του, όπως και για την πραγματοποίηση του επιδιωκομένου σκοπού. Οι κανονισμοί βασίζονται στους νόμους της φύσης γι’ αυτό δεν συνιστούν στέρηση της ατομικής ελευθερίας, αλλά οριοθετούν την καλή πορεία του Τάγματος. Για το λόγο αυτό πρέπει να τηρούνται από τα μέλη με αυστηρότητα, ευλάβεια και χωρίς παρεκκλίσεις.

7. Το Τάγμα του Κρίνου και του Αετού έχει ως έμβλημα «Η αγάπη και η αμοιβαιότητα εγκαθιδρυμένες στους κόλπους της ανθρωπότητας».

Αυτές είναι οι ηθικές αρχές, πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε το Τάγμα μας και θα τις βρείτε χαραγμένες στις ψυχές όλων των μελών, καθώς επίσης και στο πνεύμα των κανονισμών, των νόμων και των σκοπών του. Οι αρχές αυτές, στις οποίες βασίζεται όλο το Ταγματικό οικοδόμημα, ακολουθούνται και πραγματοποιούνται στους κόλπους του κι απ’ αυτό αντανακλώνται στην κοινωνία.

Το Τάγμα του Κρίνου και του Αετού θεωρεί την ελευθερία και την ανεξαρτησία του ατόμου ως απαράγραπτα δικαιώματα του ανθρώπου.